brush grey long.png
brush grey short.png

co

děláme.

návrh a realizace zážitkových obchodů nejen pro eshopy

zážitkové obchody pro eshopy a transformace existujících kamenných obchodů

 • do podrobna poznáme váš business a vaše zákazníky

 • identifikujeme hlavní příležitosti a problémy

 • vytvoříme řešení jedinečného nákupního zážitku propojující on-line a off-line svět

  • image  a branding exteriéru obchodu​

  • design a řešení interiéru, tj. vytvoření světa vaší značky

  • optimalizace cesty k nákupu (tok zákazníků, kategorizace, sortiment, navigace, komunikace, atd.)

  • fyzický a emocionální nákupní zážitek (zábava, inspirace, interakce, edukace, aktivace)

  • propojení nákupního zážitku na eshop a další kanály

  • optimalizace výkonu na základě dat a insightů

 • pilotní test navrženého řešení

 • zajistíme realizaci a stavbu obchodu

brush grey button.png

vytvoření pop-up storu a click&collect pointů

návrh click&collect pointů, pop-up storů či kiosků

 • do podrobna se seznámíme s vaším businessem, obchodními potřebami a zákazníky

 • navrhneme vám originální pop-up store či click&collect na míru

 • vytvoříme řešení jedinečného nákupního zážitku propojující on-line a off-line svět

  • image a branding exteriéru obchodu​

  • design a řešení interiéru, tj. vytvoření světa vaší značky

  • optimalizace cesty k nákupu (tok zákazníků, navigace, komunikace, atd.)

  • fyzický a emocionální nákupní zážitek (zábava, inspirace, interakce, edukace, aktivace)

  • propojení nákupního zážitku na eshop a další kanály

  • provozní řešení výdeje objednávek click&collect

  • optimalizace výkonu na základě dat a insightů

 • pilotní text navrženého řešení

 • zajistíme realizaci a stavbu

brush grey button.png

návrh a realizace  obchodu budoucnosti

vytvoříme váš obchod budoucnosti

 • provedeme situační analýzu a detailně probereme vaši obchodní vizi a potřeby

 • následují workshopy a spolutvorba vaší vize

  • inspirujeme vás aktuálními trendy a praktickými příklady z oblasti budoucnosti nákupního chování a retailu​

  • identifikujeme budoucí příletižosti, obchodní potřeby a oblasti změny

  • zaměříme se na pochopení vašich stávajících a budoucích zákazníků v propojeném on-line a off-line světě

  • vytvoříme vizi v podobě konceptu vašeho obchodu a konkrétních řešení na dalších 5-10 let

  • rozpracujeme vybraná řešení a plán realizace

  • zajistíme realizaci či podporu při realizaci obchodu budoucnosti

brush grey button.png